Åpningstider

Mandag.torsdag: 10-17
Fredager: 10-14
Alltid tilstede på mail!! 

Her finner du oss
Butikk i Oslo sentrum, 5 min. fra Oslo S
Gateadresse: Dronningensgt. 13
Postadresse:  Boks 1031 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon +47 22 42 74 11
k.nummer: 1602 42 46306 Swift DNBANOKK
IBAN: NO9116024246306
Utskrift

Leasing

Leasing av paragliderutstyr er noe Termikk&Rotor A/S kan tilby. Vi ser at investeringen etter kurs kan være noe høy da man også nettopp har betalt for kurset. Vi kan derfor tilby en avtale om å lease utstyret slik at kjøpesummen blir fordelt over tre år. Dette koster en tredjedel av kjøpesummen i året.
Du kan når som helst si opp avtalen.
Å avslutte avtalen koster kr. 2.000,-.

Vi gjør oppmerkasom på at leasing bare gjelder EN-A og EN-B glidere!

 
Dette er priseksmpler. Vi har mange fler pakker …
NOVA MENTOR 4
SELE EXENCE
HELHJELM SR PLUSS
Kr.28.900,-
Å betale ved levering av utstyr kr. 9.633,-
Å betale ett år etter levering kr. 9.633,-
Å betale to år etter levering kr. 9.633,-
Si opp avtalen kr. 2.000,- eller kjøp utstyret kr. 5.780,-

OZONE BUZZ-Z5 DHV 1-2
SELE EXENCE
HELHJELM SR PLUSS  
Kr. 26.900,-
Å betale ved levering av utstyr kr. 8.967,-
Å betale ett år etter levering kr. 8.967,-
Å betale to år etter levering kr. 8.967,-
Si opp avtalen kr. 2.000,- eller kjøp utstyret kr. 5.380,-