Geo 5 fra Ozone

Toppen av GEO-serien! Med banebrytende OZONE SharkNose-teknologi og alle de designelementer som har økt ytelse i våre mellomstadievinger, er Geo 5 noen få gram mer enn sin forgjenger, men har nå ytelse som er i tråd med resten av XC-serien.

  • Patentert OZONE SharkNose Technology
  • 0,5 økning i L/D gjennom hele hastighettsområdet sammenlignet med GEO 4
  • Økt celler og dobbel 3D Shaping for en renere toppflate
  • Ny Arc for bedre flyegenskaper, stabilitet, og strekk i seilet.
  • Trinser med kulelager for jevn akselerasjon
GEO-arven

Den opprinnelige Geo opprettet en ny klasse av paraglidere - en tilgjengelig allsidig glider for et bredt spekter av piloter. Som serien har utviklet seg, har vekt og pakkevolum blitt forbedret gjennom forbedring av lette materialer, men også gjennom optimalisering av hundrevis av konstruksjonsdetaljer i hele vingen. Viktigst av alt, den virkelige fremgang i Geo-serien har vært i den kategorien av ytelse - og Geo 5 er høydepunktet i serien. Geo 5 er basert på Buzz Z5.

YTELSE

Geo 5 har samme prestasjonsfremmende designfunksjoner som har drevet ozones nyeste XC og konkurransenivå-vinger til toppen i sin klasse. Nyeste utviklingen i Geo 5 er at den har fått den patenterte OZONE SharkNose profilet. Ozon SharkNose har vist seg å være en av de mest betydelige teknologiske gjennombrudd i vår sport. Det forbedrer ytelse, soliditet og flyegenskaper i alle angrepsvinkler og hastigheter.

Aerodynamisk er Geo 5's profil og seil veldig rent. Det har blitt designet med den nyeste generasjon programvare til å generere celler som er bedre justert for luftstrømmen, noe som reduserer profilens motstand og vingetippvirvler. Seilet har blitt ytterligere optimalisert med dobbel 3D forme for en renere forkant og tre ekstra celler for en bedre toppflate. En ny internstruktur og optimalisert line konfigurasjon har tillatt tre ekstra celler som er lagt til uten ekstra liner eller økt vingevekt.

Geo 5's sideforhold forblir det samme. Økt sideforhold er en enkel metode for å øke ytelsen, men fører til betydelige kompromisser i passiv sikkerhet. Derfor jobber vi hele tiden med å holde sideforholdet så lavt som mulig. I stedet har vi fokusert på å redusere seil-drag, optimalisere linelayout, noe som reduserer den totale linemotstanden, og SharkNose-celleåpninger for å presse ytelsen til toppen av kategorien uten å svekke sikkerheten. De prestasjonsfremmende funksjonene i Geo 5 kan betraktes som "gratis oppgraderinger", - de øker glid og fart uten å redusere passiv sikkerhet.

Geo 5 er designet for å fly distanser, og kulelagertrinser i akseleratorsystemet fungere på en smidig og lett måte for komfort på lange XC flyreiser. Ytelsen har blitt betydelig forbedret med 0,5 LD i samme hastighet over Geo 4.

THE GEO LEGACY

The original Geo created a new class of paraglider – an accessible yet versatile wing for a wide range of pilots. As the series has progressed, the weight and pack volume has improved through improvement in light materials but also through the optimization of hundreds of construction details throughout the wing. But, most importantly, the real progress in the Geo series has been in the category of performance – and the Geo 5 is the pinnacle of the series. The Geo 5 is based on the Buzz Z5.

PERFORMANCE

The Geo 5 features the same performance enhancing design features that have pushed our latest XC and Competition level wings to the top of their class. Most notably, the Geo 5 features the patented OZONE SharkNose profile and leading edge. The OZONE SharkNose has proven to be one of the most significant technological breakthroughs in our sport. It improves performance, solidity and handling characteristics at all angles of attack and airspeeds.

Aerodynamically, the Geo 5 profile and sail are very clean. It has been designed with the latest generation software to generate cells that are better aligned to the airflow, reducing profile drag and wing tip vortices. The sail has been further optimised with double 3D shaping for a cleaner leading edge and three extra cells for a better top surface – and a new internal structure and optimised line layout has allowed these three extra cells to be added without additional lines or increased wing weight.

The Geo 5’s aspect ratio remains the same. Increasing aspect ratio is a simple method of increasing performance, but leads to significant compromises in passive safety. Therefore, we do not believe in pushing this important design consideration. Instead, we have focused on reducing sail drag, optimising the line layout, reducing the overall line drag, and creating newly-shaped SharkNose cell openings to push performance to the top of the category without compromising safety. The performance enhancing features of the Geo 5 can be considered “free upgrades”, as they increase glide and speed without reducing passive safety.

The Geo 5 is designed to fly distances, and ball bearing pulleys in the accelerator system operate in a smooth and light manner for comfort on long XC flights. The top speed performance has been significantly improved by 0.5 LD at the same speed over the Geo 4.

PILOT

The Geo series is designed for pilots who seek a highly versatile lightweight wing. It is suitable for a wide range of pilots from talented beginners to the most experienced. The minimum recommendation is 30-50 hours per year. More experienced pilots will appreciate the relaxing nature of the Geo 5 in active air, and the ease of launch – a real asset in the mountains.

Tekniske data:
 XSSMSMLL
Number of cells 48 48 48 48 48
Projected area (m2) 18.7 20.3 21.8 23 24.5
Flat area (m2) 22.2 24.1 25.8 27.3 29
Projected span (m) 8.23 8.57 8.87 9.12 9.4
Flat span (m) 10.69 11.14 11.52 11.85 12.22
Projected Aspect Ratio 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
Flat aspect ratio 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
Root Chord (m) 2.63 2.74 2.84 2.92 3.01
Glider Weight (kg) 3.60 3.85 4.00 4.20 4.45
In-flight weight range (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115
LTF / EN B B B B B

Egne farger? Komponer eget fargeoppsett her og send fargekoden med i bestillingen. Du finner et eget kommentarfelt på ordrebekreftelsen i handlekurven. Husk at egne farger gir noe lenger leveringstid og en ekstrakostnad på kr 2 000,-

Produsent: Ozone
Størrelse:
Farger Ozone:
Pris: NOK 27 900,00
plus frakt
Vekt: 3,6 Kg
Mengde:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support