Skip to main content

Service

Med eget verksted kan vi tilby reparasjoner, testing og kontroll

Verksted

Termikk & Rotor A/S har 7 symaskiner som kan jobbe med forskjellige materialer og tykkelser. Dette gjør at vi kan reparere alt fra seletøy til duken i reserven.
  • Vi har også utstyr for å teste porøsiteten i glideren, styrken i linene eller styrken i duken.
  • Vi kan kontrollere at utstyret er luftdyktig eller taksere utstyr hvis det skulle være ønskelig.
  • Vi har duk i forskjellige farver og vekter og liner i forskjellige tykkelser på lager.
  • Vi pakker og kontrollerer nødskjermer.

Kontroll/priser

Kontroll av utstyret er noe bruker av utstyret i stor grad kan gjøre selv. Dette er noe som bør gjøres minst en gang i året, hver 100 flytime, etter at glideren er blitt utsatt for stress slik som trelanding, eller når bruker måtte ønske dette. Vi anbefaler å notere dato for når kontrollen ble gjennomført og dato for når nødskjermen ble pakket og ha dette som et kontrollkort i utstyret.

Liner/priser

Linene er en viktig del av utstyret. Her kan man vel trygt si at livet henger i en eller mange tynne tråder.

Porøsitet

Porøsiteten i duken er viktig at holder seg over tid.
I begynnelsen av 90 tallet var det flere paragliderfabrikker som gikk konkurs fordi duken de brukte var for dårlig. Impregneringen festet ikke i nylonen og duken ble porøs etter kort tid.